کلمات اختصاری هوش مصنوعی

AI

AI مخفف کلمه است هوش مصنوعی.

شاخه گسترده ای از علوم کامپیوتر که با ساخت ماشین های هوشمندی که قادر به انجام وظایفی هستند که معمولاً به هوش انسانی نیاز دارند، مربوط می شود. پیشرفت‌ها در یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق تقریباً در هر بخش از صنعت فناوری یک تغییر پارادایم ایجاد می‌کند.