مخفف AMP

AMP

AMP مخفف عبارت است صفحات موبایل سریع.

AMP یک چارچوب ساده و قوی اجزای وب است که ساخت وب‌سایت‌های سریع را آسان می‌کند که در درجه اول کاربر هستند و درآمد کسب می‌کنند. AMP با توزیع در پلتفرم های محبوب و کاهش هزینه های عملیاتی، موفقیت بلندمدتی را برای استراتژی وب شما فراهم می کند.

منبع: AMP