مخفف های API

API

API مخفف آن است رابط کاربردی برنامه نویسی.

وسیله ای برای سیستم های متفاوت برای درخواست، انتقال و مصرف داده ها از یکدیگر. همانطور که یک مرورگر یک درخواست HTTP می‌دهد و HTML را برمی‌گرداند، APIها با یک درخواست HTTP درخواست می‌شوند و معمولاً XML یا JSON را برمی‌گردانند.