مخفف AVOD

AVOD

AVOD مخفف کلمه است ویدیو بر اساس تقاضای تبلیغات.

یک مدل درآمد مبتنی بر تبلیغات برای مصرف ویدیو که در آن مصرف‌کنندگان برای تماشای محتوای واقعی که تصمیم به تماشای آن دارند، باید تبلیغات را به صورت رایگان مشاهده کنند. یک مثال محبوب یوتیوب است. AVOD برای پلتفرم‌هایی با مخاطبان زیاد یا متمرکز بر موضوع سودآور است زیرا این مدل برای جبران هزینه‌های تولید به تعداد بینندگان بسیار زیادی نیاز دارد.