مخفف B2B

B2B

B2B مخفف کلمه است کسب و کار به کسب و کار.

B2B وظیفه بازاریابی یا فروش به یک تجارت دیگر را توصیف می کند. بسیاری از فروشگاه‌ها و خدمات خرده‌فروشی به سایر مشاغل پاسخ می‌دهند و اکثر معاملات B2B قبل از اینکه محصول به دست مصرف‌کنندگان برسد، در پشت صحنه اتفاق می‌افتد.