B2B2C Acronyms

B2B2C

B2B2C مخفف کلمه است تجارت به تجارت به مصرف کننده.

یک مدل تجارت الکترونیک که ترکیبی از B2B و B2C برای یک معامله کامل محصول یا خدمات است. یک کسب و کار محصول، راه حل یا خدماتی را توسعه می دهد و آن را در اختیار کاربران نهایی کسب و کار دیگر قرار می دهد.