مخفف B2C

B2C

B2C مخفف کلمه است تجارت به مصرف کننده.

مدل کسب و کار سنتی کسب و کارها به طور مستقیم برای مصرف کننده بازاریابی می کنند. خدمات بازاریابی B2C شامل بانکداری آنلاین، مزایده و مسافرت است، نه فقط خرده فروشی.