مخفف CIO

CIO

CIO مخفف کلمه است افسر ارشد اطلاعات.

یک موقعیت در سطح اجرایی در شرکتی که شغل آن بر مدیریت، اجرا و چشم انداز استفاده از فناوری در یک سازمان متمرکز است. این مسئولیت گاهی اوقات به عنوان CTO شناخته می شود.