مخفف CPL

CPL

CPL مخفف عبارت است هزینه سرب.

CPL تمام هزینه هایی را که برای تولید سرنخ صرف می شود در نظر می گیرد. از جمله دلارهای تبلیغاتی خرج شده، ایجاد وثیقه، هزینه های میزبانی وب، و هزینه های مختلف دیگر، برای مثال.