مخفف CPM

CPM

CPM مخفف آن است هزینه به ازای هر مایل.

هزینه به ازای هر مایل (یا هزینه در هزار) روش دیگری است که ناشران برای دریافت هزینه تبلیغات استفاده می کنند. این روش به ازای هر 1000 نمایش شارژ می شود (M عدد رومی برای 1000 است). تبلیغ‌کنندگان برای هر بار مشاهده آگهی‌شان هزینه دریافت می‌کنند، نه چند بار کلیک روی آن.