مخفف CRM

CRM

CRM مخفف عبارت است مدیریت ارتباط با مشتری.

نوعی نرم افزار که به شرکت ها اجازه می دهد تا تعاملات مشتری را در طول رابطه و چرخه عمر خود مدیریت و تجزیه و تحلیل کنند تا این روابط را تقویت کنند. نرم افزار CRM می تواند به شما در تبدیل سرنخ ها، پرورش فروش و کمک به حفظ مشتریان کمک کند.