مخفف CRO

CRO

CRO مخفف کلمه است بهینه سازی نرخ تبدیل.

این مخفف مختصری است برای نگاهی عینی به استراتژی بازاریابی از جمله وب سایت ها، صفحات فرود، رسانه های اجتماعی و CTA برای بهبود تعداد مشتریان بالقوه ای که به مشتری تبدیل می شوند.

CRO

CRO مخفف کلمه است ریاست عمومی درآمد.

مدیر اجرایی که معمولاً بر عملیات فروش و بازاریابی در یک شرکت نظارت می کند.