کلمات اختصاری CSS

CSS

CSS مخفف عبارت است شیوه نامه های آبشاری.

روشی برای ذخیره و اعمال ارائه یک سند نوشته شده به زبان نشانه گذاری مانند HTML با استفاده از مرورگر. CSS یک فناوری سنگ بنای شبکه جهانی وب، در کنار HTML و جاوا اسکریپت است