CSV Acronyms

CSV

CSV مخفف کلمه است مقادیر جدا شده با کاما.

یک فرمت فایل رایج که برای صادرات و وارد کردن داده ها در سیستم ها استفاده می شود. همانطور که از نام آن پیداست، فایل های CSV از کاما برای جداسازی مقادیر در داده ها استفاده می کنند.