مخفف های CTA

CTA

CTA مخفف عبارت است فراخوانی برای اقدام.

هدف بازاریابی محتوا اطلاع رسانی، آموزش یا سرگرم کردن خوانندگان است، اما در نهایت هدف هر محتوا این است که خوانندگان را وادار کند تا نسبت به محتوایی که خوانده اند اقدام کنند. CTA می تواند یک پیوند، دکمه، تصویر یا پیوند وب باشد که خواننده را وادار می کند تا با دانلود، تماس، ثبت نام یا شرکت در یک رویداد اقدام کند.