مخفف CTO

CTO

CTO مخفف آن است مدیر ارشد فناوری.

افسر ارشد فناوری، مدیر ارشد فنی یا فن‌شناس ارشد، موقعیتی در سطح اجرایی در یک شرکت است که شغل آن بر مدیریت، اجرا و چشم‌انداز استفاده از فناوری در یک سازمان متمرکز است. این مسئولیت گاهی اوقات به عنوان CIO شناخته می شود.