مخفف CVR

CVR

CVR مخفف کلمه است نرخ تبدیل.

نرخ تبدیل درصدی از کاربرانی است که یک تبلیغ یا یک تماس برای اقدام را دیده‌اند در مقابل کاربرانی که واقعاً تبدیل کرده‌اند. یک تبدیل ممکن است یک ثبت نام، یک دانلود، یا به طور معمول یک خرید واقعی باشد. نرخ تبدیل یک معیار مهم برای اندازه گیری کمپین بازاریابی، کمپین تبلیغاتی و عملکرد صفحه فرود است.