DaaS Acronyms

DaaS

DaaS is the acronym for داده به عنوان یک سرویس.

ابزارهای مبتنی بر ابر برای غنی‌سازی، اعتبارسنجی، به‌روزرسانی، تحقیق، یکپارچه‌سازی و مصرف داده‌ها استفاده می‌شوند.