مخفف DCO

DCO

DCO مخفف آن است بهینه سازی محتوای پویا.

نمایش فناوری تبلیغاتی که تبلیغات شخصی‌سازی شده را بر اساس داده‌های مربوط به بیننده در زمان پخش آگهی ایجاد می‌کند. شخصی سازی خلاقیت پویا، آزمایش شده و بهینه شده است - که منجر به افزایش نرخ کلیک و تبدیل می شود.