مخفف DMA

DMA

DMA مخفف عبارت است انجمن داده و بازاریابی.

انجمن داده و بازاریابی که قبلاً انجمن بازاریابی مستقیم بود، بزرگترین انجمن تجاری در ایالات متحده است که به تمام جنبه های بازاریابی اختصاص یافته است. در سال 2018، ANA، یکی از قدیمی ترین و مورد احترام ترین انجمن های تجاری در صنعت بازاریابی، انجمن داده و بازاریابی را خریداری کرد.