DPI Acronyms

شرکت داده پردازی ایران

DPI مخفف آن است نقطه در اینچ.

وضوح ، همانطور که با تعداد پیکسل هایی که در هر اینچ در صفحه نمایش مهندسی می شوند یا روی ماده چاپ می شوند ، اندازه گیری می شود.