مخفف DPV

DPV

DPV مخفف کلمه است اعتبار سنجی نقطه تحویل.

تأیید نقطه تحویل تأیید می‌کند که یک آدرس واقعاً وجود دارد و می‌توان آن را به شماره آپارتمان یا سوئیت تحویل داد.