مخفف DSP

DSP

DSP مخفف عبارت است سیستم عامل طرف تقاضا.

یک پلت فرم خرید تبلیغات که به چندین خروجی تبلیغات دسترسی پیدا می کند و شما را قادر می سازد تا برداشت ها را در زمان واقعی هدف قرار داده و پیشنهاد دهید.