مخفف های DTC

DTC

DTC مخفف آن است مستقیم به مصرف کننده.

مدل کسب و کار فروش مستقیم محصولات به مشتریان و در نتیجه دور زدن خرده‌فروشان، عمده‌فروشان، یا هر فروشنده دیگری.