مخفف DXP

DXP

DXP مخفف کلمه است پلت فرم تجربه دیجیتال.

مجموعه ای یکپارچه از فناوری های اصلی که از ترکیب، مدیریت، تحویل و بهینه سازی تجربیات دیجیتالی متنی پشتیبانی می کند.

منبع: گارتنر