ENS Acronyms

ENS

ENS مخفف آن است سرویس اطلاع رسانی رویداد.

یک رابط در Salesforce Marketing Cloud که در آن می‌توانید اعلان‌هایی را برای سیستم خود در صورت وقوع رویدادهای خاصی در Marketing Cloud دریافت کنید. هنگامی که مشتریان درخواست بازنشانی رمز عبور، دریافت تاییدیه سفارش، ورود به سیستم با استفاده از احراز هویت چند عاملی (MFA) و رویدادهای دیگر را دارند، می توانید به شما اطلاع داده شود.