EOD Acronyms

سپس

EOD مخفف عبارت است پایان روز.

بستری که شما را قادر می سازد حجم زیادی از ارتباطات بازاریابی یا ایمیل های معاملاتی را ارسال کنید ، مشترکان را مدیریت کرده و از مقررات ایمیل پیروی کنید.