مخفف EPP

EPP

EPP مخفف کلمه است پیش بینی خرید اولیه.

استفاده از هوش مصنوعی با مدل‌های یادگیری ماشینی که پیش‌بینی خرید در زمان واقعی را قبل از اقدام خرید در جلسه تجارت الکترونیک بازدیدکننده ارائه می‌دهند.