سوالات متداول کلمات اختصاری

سوالات متداول

پرسش و پاسخ مخفف عبارت است پرسش و پاسخهای متداول.
فهرستی از پرسش‌ها و پاسخ‌های متداول در رابطه با موضوعی خاص که در یک رابط کاربری سازمان‌یافته و به‌راحتی قابل جستجو است که بازدیدکننده می‌تواند به راحتی اطلاعات مورد نظر خود را بیابد.