مخفف FOMO

FOMO

FOMO مخفف کلمه است ترس از دست دادن.

بازاریابی FOMO به پیام‌هایی اطلاق می‌شود که تمایل مصرف‌کنندگان را برای دست زدن به هر فرصتی قبل از از دست دادن آن از بین انگشتانشان جلب می‌کند. بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند یک خرید فوری انجام دهند تا اینکه بعداً از اقدام نکردن پشیمان شوند.

منبع: تخم مرغ دیوانه