مخفف IT

IT

IT مخفف آن است فناوری اطلاعات.

در عملیات یک کسب‌وکار، فناوری اطلاعات شامل مدیریت داده‌ها، امنیت سایبری، سخت‌افزار داخلی و سیستم‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزار و سیستم‌های نرم‌افزار میزبان خارجی، مجوزهای پلتفرم شخص ثالث، و همچنین سخت‌افزار و نرم‌افزار کاربر نهایی است.