مخفف LMS

LMS

LMS مخفف کلمه است سیستم مدیریت یادگیری.

سیستم مدیریت یادگیری برنامه‌ای برای مدیریت، مستندسازی، آزمایش، ردیابی، گزارش‌دهی، اتوماسیون، و ارائه دوره‌های آموزشی، برنامه‌های آموزشی، گواهینامه‌ها و برنامه‌های توسعه است. همچنین به عنوان یک پلت فرم یا برنامه یادگیری الکترونیکی شناخته می شود.