مخفف OOH

اوه

OOH مخفف آن است خارج از خانه.

تبلیغات خارج از خانه که به آن تبلیغات دیجیتال خارج از خانه (DOOH)، تبلیغات در فضای باز، رسانه در فضای باز و رسانه خارج از خانه نیز می گویند، تبلیغاتی است که در دستگاه هایی که در خانه نیستند تجربه شده است. تبلیغات OOH شامل بیلبوردها، تبلیغات نمایشی و پوسترهایی است که زمانی که یک فرد خارج از خانه خود است و فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد که معمولاً مرتبط با تبلیغات هستند دیده می‌شود. همچنین شامل یک بازار جدید به نام Audio Out-Of-Home (AOOH) است.