مخفف POC

POC

POC مخفف عبارت است اثبات مفهوم.

یک مدل، برنامه آزمایشی، عرضه محدود، یا نمایش مناسب یک محصول، خدمات یا راه حل در زمینه فروش. اثبات مفهوم نشان می دهد که راه حل تجاری نیازهای مشتری را برآورده می کند و در عین حال یک مورد تجاری قانع کننده را برای پذیرش ارائه می دهد.