کلمات اختصاری تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

R&D مخفف کلمه است تحقیق و توسعه.

فعالیت های تجاری که شرکت ها برای نوآوری و معرفی محصولات و خدمات جدید انجام می دهند. تحقیق و توسعه معمولاً یک مشکل در بازار، اندازه بازار، تقاضای بازار و راه حل مناسب را شناسایی می کند. هدف، ارائه محصولات و خدمات جدید به بازار است که مزیت رقابتی داشته باشد و فروش و سودآوری کلی را به همراه داشته باشد.