مخفف ROE

ROE

ROE مخفف کلمه است بازگشت به تلاش.

به عنوان مکمل ROI، Content ROE معیارهای عملکرد در سطح دارایی را قادر می‌سازد تا به تیم‌ها در بهینه‌سازی محتوا و معرفی تأثیر مبتنی بر داده بر محتوای آینده و برنامه‌های خلاقانه کمک کند. همچنین از این نظر منحصر به فرد است که کل تلاشی را که برای ایجاد هر دارایی انجام شده را در نظر می گیرد.

منبع: Aprimo بازگشت در تلاش