مخفف RSA

RSA

RSA مخفف کلمه است ریوست شامیر ادلمان.

RSA یک سیستم رمزنگاری با کلید عمومی است که به طور گسترده برای انتقال امن داده ها استفاده می شود. پیام‌ها با یک کلید عمومی رمزگذاری می‌شوند که می‌توان آن را به‌صورت آزاد به اشتراک گذاشت. با الگوریتم RSA، هنگامی که یک پیام با کلید عمومی رمزگذاری شد، تنها می توان آن را با یک کلید خصوصی (یا مخفی) رمزگشایی کرد. هر کاربر RSA دارای یک جفت کلید متشکل از کلیدهای عمومی و خصوصی است. همانطور که از نام آن پیداست، کلید خصوصی باید مخفی بماند. مخفف RSA از نام‌های خانوادگی ران ریوست، آدی شامیر و لئونارد ادلمان گرفته شده است که در سال 1977 به طور عمومی الگوریتم را توصیف کردند.