کلمات اختصاری RSS

RSS

RSS مخفف کلمه است واقعا ساده و پیوند.

An XML مشخصات نشانه گذاری برای انتشار و به اشتراک گذاری محتوا. به بازاریابان و ناشران راهی می‌دهد تا محتوای خود را به‌طور خودکار ارائه و به اشتراک بگذارند. مشترکین هر زمان که محتوای جدید منتشر می شود به روز رسانی خودکار دریافت می کنند.