مخفف SaaS

SAAS

SaaS مخفف عبارت است نرم افزار به عنوان یک سرویس.

SaaS نرم افزاری است که توسط یک شرکت شخص ثالث در فضای ابری میزبانی می شود. شرکت های بازاریابی اغلب از SaaS استفاده می کنند تا امکان همکاری آسان تر را فراهم کنند. این اطلاعات را در فضای ابری ذخیره می‌کند و نمونه‌هایی از آن شامل Google Apps، Salesforce و Dropbox است.