مخفف SDK

SDK

SDK مخفف کلمه است کیت توسعه دهنده نرم افزار.

مجموعه ای از منابع توسعه نرم افزار در یک بسته. کیت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزار با داشتن اسناد و نرم‌افزارهایی که به راحتی با سایر برنامه‌ها یا پلتفرم‌ها ادغام می‌شوند، ایجاد سریع برنامه‌ها را تسهیل می‌کنند. که در SAASکیت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزار معمولاً کتابخانه‌های مخصوص زبان را برای مصرف سرویس‌های خارجی فراهم می‌کنند API.