مخفف SDP

SDP

SDP مخفف عبارت است بستر توسعه فروش.

ابزاری که به نمایندگان توسعه فروش کمک می‌کند تا در فرآیند صلاحیت، از جمله اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها برای به حداکثر رساندن کارایی فروش و بستن سریع‌تر کسب‌وکار، پیشروی کنند.