مخفف SFMC

SFMC

SFMC مخفف عبارت است ابر نیروی بازاریابی Salesforce.

Salesforce Marketing Cloud ارائه دهنده نرم افزار و خدمات اتوماسیون بازاریابی دیجیتال و تجزیه و تحلیل است. این شرکت در سال 2000 با نام ExactTarget تاسیس شد.