مخفف SLA

SLA

SLA مخفف عبارت است توافق نامه سطح خدمات.

قراردادی بین یک ارائه‌دهنده خدمات و مشتریانش که مستند می‌کند ارائه‌دهنده چه خدماتی را ارائه می‌کند و استانداردهایی را که ارائه‌دهنده موظف به رعایت آن است، تعریف می‌کند. در صنعت SaaS، این اغلب به زمان تضمین شده پلت فرم و زمان پاسخگویی تیم پشتیبانی اشاره دارد.