مخفف SSL

SSL

SSL مخفف کلمه است لایه سوکت امن.

پروتکل های رمزنگاری طراحی شده برای تامین امنیت ارتباطات از طریق یک شبکه کامپیوتری.