مخفف های TCPA

TCPA

TCPA مخفف کلمه است قانون حمایت از حقوق مصرف کننده تلفن.

این مقررات ایالات متحده در سال 1991 تصویب شد و استفاده از سیستم های شماره گیری خودکار، پیام های صوتی مصنوعی یا از پیش ضبط شده، پیام های متنی SMS و دستگاه های فکس را محدود می کند. همچنین چندین الزام فنی را برای دستگاه‌های فکس، شماره‌گیرنده‌های خودکار، و سیستم‌های پیام‌رسان صوتی مشخص می‌کند - عمدتاً با مقرراتی که نیاز به شناسایی و اطلاعات تماس نهادی که از دستگاه استفاده می‌کند باید در پیام باشد.