مخفف TLD

TLD

TLD مخفف عبارت است دامنه سطح بالا.

آخرین بخش نام دامنه بعد از آخرین نقطه. دامنه سطح بالا به عنوان پسوند دامنه نیز شناخته می شود. TLD ها اغلب برای شناسایی هدف یک وب سایت عمل می کنند. به عنوان مثال، الف .edu دامنه سطح بالا به کاربران این امکان را می دهد که بلافاصله سایت را به عنوان یک موسسه آموزشی شناسایی کنند. دامنه سطح بالای .gov به کاربران اجازه می دهد تا سایت را به عنوان یک نهاد دولتی شناسایی کنند.