مخفف UGC

UGC

UGC مخفف کلمه است محتوای ایجاد شده توسط کاربر.

محتوای تولید شده توسط کاربر، که به عنوان جایگزین شناخته می شود محتوای ایجاد شده توسط کاربر، هر نوع محتوایی است که توسط کاربران به صورت آنلاین ارسال شده است. محتوای تولید شده توسط کاربر می تواند شامل نظرات، توصیفات، تصاویر، ویدئوها، مقالات، نظرات و صدا باشد. سایت های مقصد ممکن است شامل سایت شرکت، سایت های بررسی، رسانه های اجتماعی یا هر پلت فرم آنلاین دیگری باشد.