مخفف USP

USP

USP مخفف عبارت است پیشنهاد فروش منحصر به فرد.

استراتژی بازاریابی برای آگاهی دادن به مشتریان بالقوه و مشتریان در مورد تمایز برند، محصول یا خدمات خود از رقبا ایجاد و اجرا می شود. همچنین به عنوان شناخته شده است نقطه فروش منحصر به فرد، و یا گزاره ارزش منحصر به فرد (UVP).