مخفف UVP

UVP

UVP مخفف کلمه است پیشنهاد ارزش منحصر به فرد.

استراتژی بازاریابی برای آگاهی دادن به مشتریان بالقوه و مشتریان در مورد تمایز برند، محصول یا خدمات خود از رقبا ایجاد و اجرا می شود. همچنین به عنوان شناخته شده است نقطه فروش منحصر به فرد، و یا پیشنهاد فروش منحصر به فرد (USP).