مخفف های UX

UX

UX مخفف آن است سابقه کاربر.

هر تعاملی که مشتری با برند شما در طول فرآیند خرید دارد. تجربه مشتری بر درک خریدار از برند شما تأثیر می گذارد. یک تجربه مثبت، خریداران بالقوه را به مشتری تبدیل می کند و مشتریان فعلی را وفادار نگه می دارد.